FRÅN

Härskarteknik

TILL

bekräftarteknik

Välkommen till utbildning- och instuderingsmaterial kring detta viktiga ämne

ATT MOTVERKA HÄRSKARTEKNIKER…

När vi ersätter härskarteknikerna med bekräftartekniker så möjliggör vi ökad öppenhet, tillit, glädje och kreativitet på vår arbetsplats.

BERÖR ALLA PÅ ARBETSPLATSEN

Nästa

DU BEHÖVER STARTA MED DIG SJÄLV

Hur högt är ditt medvetande om härskartekniker?

Nästa

Arbetsplatsregler

Alla arbetsplatser har sina regler och policies. I stora drag kan dock de flesta dock grunda sig i sunft förnuft som vilar på de lagar och förordningar som gäller generellt i vårt arbetsliv.

Kontakt

Använd formuläret nedan för mer information eller förfrågningar